S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

NOVINKY

arr3Zásielkovňa, nový spôsob doručenia!Pridali sme nový spôsob doručenia, ktorý môžete používať. Objednaný tovar do 5kg zasielame aj do ČR...

KONTAKTY

Florentis, s.r.o.
Dunajská Streda
tel: +421908305358, +421905924981
info(a)kavaexpress.sk
IČO: 53 028 678
IČ DPH: SK2121222785

                                                                                                                                                                  


Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

 

Pri nákupe cez internetový obchod https://www.kavaexpress.sk platia nasledovné obchodné podmienky:

1. Základné údaje

Predávajúci : Florentis, s.r.o.

Nám. Priateľstva 2170/25

929 01 Dunajská Streda

Slovenská republika

(na tejto adrese nie je predajňa ani sklad)

 

IČO: 53 028 678

DIČ: 2121222785

IČ DPH: SK2121222785

e-mail: info@kavaexpress.sk

tel. číslo: 0908 305 358

PO zapísaná na OÚ Dunajská Streda č.ŽR:210-39458

 

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK89 0200 0000 0042 8091 5253

SWIFT kód: SUBASKBX

 

Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia SOI

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj

Pekárska 23, 917 01, Trnava 1

www.soi.sk

 

Zodpovedná osoba a kontakt: Ladislav Kovács

 

Pracovná doba:

Pondelok - Piatok:           07:00-18:00

Sobota:                            08:00-13:00

 

2. Vymedzenie pojmov

2.1. Predávajúci: Florentis, s.r.o. Nám. Priateľstva 2170/25, 929 01, Dunajská Streda, ktorý je zapísaný v živnostenskom registri na OÚ Dunajská Streda č.ŽR:210-39458 od 18.3.2020, IČO: 53 028 678, DIČ:2121222785, IČ DPH SK2121222785 (ďalej len predávajúci)

2.2. Kupujúci: je zákazník (spotrebiteľ), ktorý nakupuje tovar na diaľku prostredníctvom tohto internetového obchodu (ďalej len zákazník):

Spotrebiteľ – fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky za iným účelom ako pre podnikanie s týmito výrobkami.

Podnikateľ – fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami.

2.3. Objednávka: záväznou objednávkou sa rozumie vyplnení a odoslaný elektronický objednávkový formulár obsahujúci informácie o kupujúcom, objednanom tovare z ponuky obchodu, na základe ktorého je realizovaný predaj tovaru zákazníkovi.

3. Všeobecné ustanovenie

3.1. Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu www.kavaexpress.sk

3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými podmienkami

3.3. Obchodné podmienky sú súčasťou kúpnej zmluvy.

3.4. Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu je katalógom tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov.

4. Objednávka tovaru a uzatvorenie zmluvy

4.1.Kupujúci si vyberie tovar na základe aktuálnej ponuky uverejnenej na internetovej stránke https://www.kavaexpress.sk alebo telefonicky prostredníctvom tel.č.0908/305 358. Pre objednávku nie je potrebné sa registrovať.

4.2.Kupujúci pri objednávke uvedie svoje meno, priezvisko, adresu, telefón a e-mail.

4.3. Po odoslaní objednávky bude kupujúcemu do 24 hodín odoslaný potvrdzujúci email, alebo potvrdená telefonicky. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné!

4.4. Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky, najneskôr do 30 dní, tovar expedujeme väčšinou do 2 dní.

4.5. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade vypredania zásob, nedostupnosti tovaru. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a ihneď vrátiť mu už zaplatenú zálohu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim.

4.6. Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udanie dôvodu až do okamihu, pokiaľ nie je potvrdené prijatie jeho objednávky. V prípade, že objednávka nebude riadne stornovaná, je kupujúci povinný zásielku prevziať. Objednávky je možné zrušiť telefonicky na tel.č.0908 305 358, alebo e-mailom info@kavaexpress.sk, stačí uviesť vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

5. Kúpna cena

5.1. Všetky ceny za tovar a služby sú uvádzané vrátane DPH 20%. Akcia platia do vypredania zásob. Predávajúci je platcom DPH.

5.2. K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru. Balné je zahrnuté v cene dopravy.

5.3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru.

5.4. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.

5.5. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

6. Spôsob úhrady

6.1. Kupujúci má na výber z troch spôsobov úhrady :

- dobierkou

Platba prebehne v mieste odovzdaného tovaru prostredníctvom zmluvnej zásielkovej služby. Ako daňový doklad o zaplatení slúži kupujúcemu potvrdenie o zaplatení od zásielkovej spoločnosti a faktúra.

- vklad, prevod na účet

Kupujúci uhradí na účet predávajúceho cenu objednaného tovaru vrátane poštovného (ak sú účtované) na základe zálohovej faktúry.

- platobným systémom VIAMO

Kupujúci zaplatí dobierkou za balík priamo u kuriéra bezhotovostným spôsobom cez projekt VIAMO.

7. Dodanie  a prevzatie tovaru

7.1. Predávajúci je povinný dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne. Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu tovarom.

7.2. Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je 1-7 pracovných dní od potvrdenia objednávky v závislosti na spôsobe platby, maximálna doba dodania je 30 dní zo zákona. O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky e-mailom. Ak nie je tovar na sklade, informujeme o tejto situácii zákazníka a dohodneme s ním.

7.3. Tovar bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie.

7.4. Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke, dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od prepravcu/kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý v momente, keď kupujúci alebo ním poverená osoba prevezme objednaného tovaru.

7.5. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Poškodený tovar kupujúci od kuriéra  neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru

8. Doručenie tovaru

8.1. Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke.

8.2. Ceny jednotlivých druhov dopravy sú uvedené na stránke Doprava a platba.

8.3. Kupujúci dokončením objednávky potvrdzuje, že súhlasí s vybraným spôsobom a cenou dopravy.

8.4. Pre tovar, ktorý kupujúci požaduje doručiť do inej krajiny než Slovenská Republika, budú kupujúcemu ponúknuté osobitné dopravné podmienky. Cenu dopravy mimo SR si môže kupujúci pred vytvorením objednávky overiť telefonicky alebo e-mailom u predávajúceho.

9. Vrátenie tovaru a odstúpenie od kúpnej zmluvy

9.1. Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom na adresu predávajúceho. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

9.2. Tovar na vrátenie nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí kupujúci odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu, ktoré obdržal pri jeho kúpe. Predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy.

9.3. Predávajúci nepreberá vrátaný tovar prostredníctvom dobierkovej služby.

9.4. Po splnení vyššie uvedených podmienok kupujúceho, predávajúci prevezme tovar späť a do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy celú sumu zaplatenú za tovar, okrem poplatku za dopravu vráti kupujúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim písomnou formou.

9.5. V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 9.1. až 9.3. týchto Obchodných podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

10. Reklamácie a záruka

10.1. Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.

10.2. Záručná doba začína plynúť v deň prevzatia tovaru kupujúcim. Prípadné reklamácie vyrieši predávajúci dohodou s kupujúcim v súlade s právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné zjavné vady a poškodenia. Prípadné vady je kupujúci povinný neodkladne písomne reklamovať u predávajúceho.

10.3. Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba podľa platného práva. Záruka sa nevzťahuje na nesprávne použitie výrobku, nesprávne skladovanie, vady o ktorých bol kupujúci informovaný.

10.4. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho.

10.5. Postup pri reklamácii:

a) Kupujúci informuje predávajúceho o reklamácii vopred telefonicky, e-mailom.

b) Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu s kópiou faktúry ako doporučený balík (nie na dobierku) na adresu predávajúceho.

c) Do zásielky uvedie kupujúci dôvod reklamácie a poštová adresa kupujúceho.

10.6. Reklamácie musia byť vybavené čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Kupujúci bude o vybavení reklamácie vyrozumený telefonicky alebo písomne.

11. Alternatívne riešenie sporov

11.1. Kupujúci  má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@kavaexpress.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu ARS podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

11.2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

11.3. Subjekty alternatívneho riešenia sporov sú uverejnené na stránke ministerstva hospodárstva SR.

11.4. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku.

11.5. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

12. Zodpovednosť za správnosť údajov

12.1. Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na www.kavaexpress.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu teda obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Fotografie produktov sú ilustračné, skutočná podoba produktu sa môže líšiť od vyobrazenia na fotografii v e-shope. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty.

13. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

13.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

13.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

 

14. Záverečné ustanovenia

14.1. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si  obchodné podmienky predávajúceho prečítal a súhlasí s ich znením. Obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi predávajúcim a kupujúcim. Vo veciach, ktoré nemožno riešiť týmito obchodnými podmienkami, sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

14.2. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. Zmenené podmienky sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

14.3. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

V Dunajskej Strede 28.04.2020

 

 

 

 

 

 

Vytvorené systémom www.webareal.sk

NDA2OGYwMW